Care sunt normele generale de tehnoredactare?

       Înainte de a ne apuca de redactat o lucrare de licenţă, disertaţie, proiect sau eseu trebuie să cunoaştem normele de tehnoredactare specifice facultăţii la care studiem. 

De ce este important să cunoastem aceste norme?
       Voi enumera limitativ motivele pentru care, înainte de a ne apuca de "treabă", trebuie să cunoştem clar normele de tehnoredactare:
1. Principalul scop al acestor norme este de a spijini studentul, de a-i da o direcţie clară de acţiune. 
2. În aceste norme nu sunt doar cerinţele de scriere, formatare, sunt şi cerinţe privind elaborarea propriu-zisă a lucrării, finalitatea acesteia. 
3. Aceste norme sunt fundamentul elaborarii lucrării, motiv pentru care atunci cand apelati la ajutorul unui specialist sau vă apucati chiar voi de lucrare, fiţi siguri că aţi identificat aceste norme.
4. Facultăţile ţin cont de aceste norme atunci când introduc lucrările în programele de plagiat, aşadar dacă nu ati citat corespunzător sau nu aţi utilizat programele specifice, programul poate da un procent mai mare de plagiat, iar lucrarea poate fi respinsă. ATENŢIE: sunt programe de plagiat care, dacă nu utilizaţi ghilimelele corespunzător, vă pot arăta un procent mai mare de plagiat decât cel real.
5. În aceste norme sunt incluse cerinţele privind structura lucrării, de exemplu: numărul de capitole, conţinutul fiecărui capitol, bibliografia orientativă, modul de citare.
      Cu siguranţă motivele nu sunt doar acestea, dar le-am subliniat pe cele mai importante din punctul nostru de vedere.

Unde găsim aceste norme? 
       Normele specifice fiecărei facultăţi/secţii fie se pot descărca de pe site-ul facultăţii, fie pot fi solicitate profesorului coordonator. ATENŢIE: mereu trebuie întrebat profesorul dacă are solicitări diferite de normele specifice facultăţii, fiind numeroşi profesori care au norme proprii sau alte cerinţe.

Care sunt normele generale de tehnoredactare?
       Vom prezenta în continuare normele generale de tehnoredactare, deşi recomandăm ca fiecare student să-şi CONSULTE profesorul coordonator sau să le descarce de pe site-ul facultăţii:
1. Scopul lucrărilor de licenţă, de absolvire şi disertaţie este de a permite evaluarea capacităţii absolventului de a aplica cunoştinţele dobândit, concretizate prin partea practică a lucrării.
2. Lucrarea de licenţă/dizertaţia va fi organizată pe capitole după cum urmează:
 Copertă 
Pagina de titlu
Cuprinsul lucrării: noi îl generăm automat
În caz că există) Lista figurilor şi a tabeleleor
Introducere;
Capitole;
Concluziile lucrării;
Bibliografie – se plasează la finalul lucrării
Anexe -  dacă există
3.Reguli de formatare: 
formatul paginii trebuie să fie A4, am întalnit numeroşi studenţi care formatează letter
Stilul de scriere: Times New Roman, corp literă: 12, spaţiere: 1,5
Formatul paginii: stânga: 2,50 cm; dreapta: 2 cm; sus: 2 cm; jos: 2 cm.
Paragrafele vor fi aliniate între marginile din stânga şi din dreapta (opţiunea justified).
Folosirea diacriticelor este OBLIGATORIE
Numerotarea se face începând cu pagina de titlu, excluzând coperta 1, şi devine vizibilă numai începând cu introducerea lucrăriI
Cuprinsul se plasează la începutul lucrării după coperta 1 şi pagina de titlu.

OBSERVAŢIE: Pentru proiecte sau eseuri normele sunt obţinute de la conducătorul de curs sau asistenţii acestuia, în cadrul seminarului.

Sperăm că aceste informaţii vă pot fi folos în redactarea lucrării de diplomă.

MULT SUCCES!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu